Ready for More jobbar tillsammans med artister och skivförsäljare för att ge ut ny musik på marknaden och ser till att den når de konsumenter som törstar efter skivor de kan uppleva år efter år, istället för att bli tvångsmatade med skivbolagens standardiserade listtoppare.

På samma sätt som vägarbetaren river upp den gamla asfalten för att ge plats åt ny bereder Ready for More ny väg för artisten. En ny väg som gör att musiken kommer fram smidigare, snabbare och mindre skadad till konsumenten.

Likt trädgårdsmästaren sliter Ready for More upp ogräset och de gamla vanorna med rötterna för att ge plats och näring åt musiken. Konsumenten presenteras en fullsträckt blomsterrabatt istället för en oidentifierbar växthög där parasiter suger ut den sista livskraften ur rötterna.

Jakobsgatan 65
724 64 Västerås

info@readyformore.se

021-134 666
070-759 03 99mailto:info@readyformore.seshapeimage_1_link_0
I tidernas begynnelse uppstod skivbolagen i skuggan av artisten. Skivbolagens syfte var att möjliggöra en större spridning av artistens musik för att nå ut till fler öron. Detta är ett minne blott.
I dagens musikindustri segregeras artisten aktivt från den övriga branschen för att hållas så ovetande som möjligt, detta för att skivbolagen ska kunna härja fritt och fortsätta behandla musiken som den färskvara de ser den som. Ready for More ser det som sin uppgift, sitt ansvar, att motverka detta sjuka beteende för att återinföra en Vi-känsla i skivkontrakten. Artist och skivbolag måste leva i symbios för att överleva, det är ett affärsmässigt och kulturellt självmord att rucka på den balansen.